Filmbeelden

Coming up events

Op 11 oktober vind de SWPBS experiende op het Kandinsky College in Nijmegen plaats. Deze Experience is bedoeld voor scholen die interesse hebben in SWPBS en willen zien hoe SWPBS op school geïmplementeerd kan worden.

Masterclass van Scott Ross op donderdag 10 november 2016moet vermeld worden bij up coming events.http://www.swpbsconferentie.nl

8e SWPBS conferentie in Utrecht op 11 november 2016 metkeynote speaker Scott Ross

The 14 th International Conference onPositive Behavior Support  Denver Colorado, March 1-4, 2017https://new.apbs.org/conference

Welkom bij Fontys OSO SWPBS!

SWPBS 2009

Op 16 oktober 2009 vond in Tilburg de eerste BAG-conferentie plaats.

Met keynotespeakers Anita Blonk en Michael Kennedy en drie interactieve presentatierondes was het een geslaagde dag.

Hieronder vindt u de powerpoints behorende bij de presentaties.

Anita Blonk
Brede Aanpak van Gedrag: continuüm van doelgericht en evaluerend handelen in een team
- keynote
Brede Aanpak Gedrag: het goede voorbeeld van het management
- presentatie
- leiderschapskenmerken

Michael Kennedy
Building Faculty Support For Behavior Change Initiatives: Strong Roots Yield Better Results
- keynote
Lights! Camera! It works! The power of homegrown video to introduce, train and empower faculty and students to school behavior initiatives
- videohandout
- Jacksonville_Handout

Jan Wijnja
Zin en onzin van het gebruik van doelen in een schoolteam
- presentatie

Judith Verkooijen & Marscha van Belzen
Doelgericht handelen: een positieve draai geven aan gedrag
- presentatie
- analyseformulier

Heather Hatton
Scaffolding classroom management with positive behavior support: consistent teacher behavior builds success
- presentatie
- bijlage

Janneke Bos & Luuk den Hartog
Inzicht in de werkelijkheid van de ambulante begeleiding vanuit cluster 4
- presentatie

José Wichers-Bots & Mariette Haasen
(School) bijsluiters: van plan naar aanpak bij gedrag
- presentatie

Wim Claasen
Pedagogisch handelen: voorkomen en ondervangen
- presentatie

Lia van Haaren & Nicole Jeunet
Kenmerkende situaties op het netvlies van het team. Een eerste stap naar de implementatie van BAG
- presentatie

Nieuws

SWPBS-NL is officieel erkend, en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om eenvirtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie http://www.praktikon.nl/diensten-en-specialismen/swis/

 

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl)

19-02-2014
SWPBS: Uitgave voor het VO 

SWPBS: Uitgave voor het VO

04-02-2014
Onderzoeksverslag ITS 

Klik hier voor het onderzoeksverslag

26-11-2013
ASS-jeblieft, Een onderzoek in de gangen van de school voor Zeer Moeilijk Lerenden.

26-09-2013

Meer scholen richten zich op gedrag van leerling.pdf

27-09
Mariette Haasen projectleider Centrum Gedrag en SWPBS van Fontys