Filmbeelden

Coming up events

Op 11 oktober vind de SWPBS experiende op het Kandinsky College in Nijmegen plaats. Deze Experience is bedoeld voor scholen die interesse hebben in SWPBS en willen zien hoe SWPBS op school geïmplementeerd kan worden.

Masterclass van Scott Ross op donderdag 10 november 2016moet vermeld worden bij up coming events.http://www.swpbsconferentie.nl

8e SWPBS conferentie in Utrecht op 11 november 2016 metkeynote speaker Scott Ross

The 14 th International Conference onPositive Behavior Support  Denver Colorado, March 1-4, 2017https://new.apbs.org/conference

Welkom bij Fontys OSO SWPBS!

SWPBS 2010

PASSEND OMGAAN MET GEDRAG

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) / Brede Aanpak Gedrag (BAG) in Nederland

Met ruim 300 deelnemers op 12 november 2010 (Conferentie met internationale sprekers en workshops met good practice) en 50 deelnemers op 13 november 2010 (Masterclasses voor personen, scholen en instellingen die al werken vanuit SWPBS) kan deze activiteit gezien worden als een groot succes. PBS begint ook in ons land aan een snelle invoering in de scholen. Bekijk hier de presentaties van de diverse Keynotes, Workshops en Masterclasses.

Keynote presentaties:

Keynote Presentatie
Tim Lewis Presentatie
Mari-Anne Sørlie Presentatie
Anita Blonk & Sui Lin Goei Presentatie

Workshop presentaties:

Naam workshop Uitvoerder(s) presentaties/documenten
1. PBS voor groot en klein (positieve Beginners Strijd)

Rob Leerink De Veldkei, Assen

Presentatie, Document 1, Document 2
2. PBS in het Cluster 4 onderwijs.. werkt dat? Greetje Geerts & Mariëtte van der Meulen SO Elzenlaan, Smilde Presentatie
3. Hoe overleef ik... de lesovergang?! Lia van Haren & Jan Wijnja VSO De Korenaer Presentatie
4. Over lastig gedrag gesproken Jos Kienhuis & Nico Schouws Fontys OSO Presentatie, Document 1
5. Werken met de Piramide: Interventies voor gedragsvraagstukken op de kaart zetten. Erik van Meersbergen & Anita Blonk Fontys OSO Presentatie, Document 1
6. De toegevoegde waarde van Taakspel bij PBS/BAG Marion Valkenburg REC Vierland

Presentatie, Hand-out 1, Hand-out 2

7. De drukke klas in positieve beweging Angeline van der Kamp Fontys OSO Presentatie
8. PBS op school en thuis M. Baard & T. Radersma CSO 't Gooi Presentatie
9. SHARE PBS invoering en gebruik PBS (cluster 4) Marieke van den Bergh & Brit Slotboom De Leidse Buitenschool Presentatie
10. Open Deur Pedagogie mbv SVIB Ed Weltevrede REC VIERLAND
11. Van Auti-Vriendelijke VO-School naar BAG C. van Deursen & M. van de Goor Havo Notre Dam dea Anges Manfred Postma - REC-Vierland José Wichers-Bots - Fontys OSO Presentatie
12. Gewenst gedrag kun je leren. Hoe zit dat? Marieke Tibbe - SBO de Wijngaard Linn van 't veld - de Indon Presentatie
13. De pedagogische kwaliteit van SWPBS

Monique Nelen Windesheim OSO

Presentatie
14. De school en de leerling met gedragsproblemen Sui Lin Goei, Windesheim lector Presentatie
15. Starten met Positive Behaviour Support, hoe doe je dat als school? Harm Jan Jaarsma -Timotheusschool Charissa Roozeboom - Windesheim PaBo Presentatie
16. Vanuit een zorgvraag van leerlingen met ASS komen tot een oraktische basale gedragsinterventie m.b.t. bijhouden van de agenda en huiswerkplanning voor alle leerlingen Dorothé Hazenberg (onderzoeker zorgcoördinator) & Maria Urselmann (teamleider VMBO-t) Kadinsky College Presentatie
17. Werken vanuit waarden, op school en thuis Bertine Bouw - ds. Joh. van de Wendeschool & Erica de Bruïne - Windesheim Presentatie
18. "Help, ik heb een Jong Risico Kind in mijn groep Monique Nibbelink - Windesheim OSO Presentatie
19. Schoolwide PBS: Leerkracht en hulpverlener, de kracht van samenwerken! Inge Reijnders & Ger Kerkstra - Yorneo, Drenthe Presentatie
20. Positive Behavior Supports in the Classroom Tim Lewis - University of Missouri Presentatie

 

Presentaties Masterclasses:

Naam Masterclass Uitvoerder(s) Presentaties/documenten
Onderwijs-Zorgafstemming José Wichers-Bots & Inge Reijnders Presentatie
Dataverzameling Anita Blonk & Monique Nelen Presentatie
Leiderschap bij implementatie Tim Lewis & Margreet van Oudheusden Presentatie
Werken met Beelden binnen SWPBS Mariette Haasen Dewi Pescar Presentatie

Een gezamenlijke activiteit van Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg te Zwolle en Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg te Tilburg.

SWPBS voor scholen is een zeer succesvolle – van huis uit Amerikaanse – schoolbrede aanpak gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Kenmerkend is dat er op een positieve wijze aandacht komt voor het terugdringen van gedragsproblemen en ordeverstoringen onder de leerlingen. Werkend vanuit gedeelde waarden in de school door alle betrokkenen is het doel van SWPBS het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen. Een klimaat dat het leren bevordert. Er worden momenteel zeer positieve ervaringen opgedaan met de invoering van SWPBS in ons land. Op deze conferentie kan een keuze gemaakt worden uit 18 workshops vol praktische mogelijkheden.

Tim Lewis uit Amerika en Marie-Anne Sorlie uit Noorwegen verzorgen de centrale lezingen.

Nieuws

SWPBS-NL is officieel erkend, en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om eenvirtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie http://www.praktikon.nl/diensten-en-specialismen/swis/

 

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl)

19-02-2014
SWPBS: Uitgave voor het VO 

SWPBS: Uitgave voor het VO

04-02-2014
Onderzoeksverslag ITS 

Klik hier voor het onderzoeksverslag

26-11-2013
ASS-jeblieft, Een onderzoek in de gangen van de school voor Zeer Moeilijk Lerenden.

26-09-2013

Meer scholen richten zich op gedrag van leerling.pdf

27-09
Mariette Haasen projectleider Centrum Gedrag en SWPBS van Fontys