Filmbeelden

Coming up events

Op 11 oktober vind de SWPBS experiende op het Kandinsky College in Nijmegen plaats. Deze Experience is bedoeld voor scholen die interesse hebben in SWPBS en willen zien hoe SWPBS op school geïmplementeerd kan worden.

Masterclass van Scott Ross op donderdag 10 november 2016moet vermeld worden bij up coming events.http://www.swpbsconferentie.nl

8e SWPBS conferentie in Utrecht op 11 november 2016 metkeynote speaker Scott Ross

The 14 th International Conference onPositive Behavior Support  Denver Colorado, March 1-4, 2017https://new.apbs.org/conference

Welkom bij Fontys OSO SWPBS!

SWBPS 2012

Keynote

Overzichtworkshoprondes

workshopronde 1: 11.15 –12.30 uur

 

1.1.

Implementing SWPBIS with sustainability.

Prof. Dr. Rob Horner, University of Oregon.

NB: de voertaal tijdens de workshop is Engels.

Foto's

 

1.2.

Inzicht in de rol van het leiderschap bij de invoering van PBS.

Yolande Ulenaers, Kandinsky college.

Presentatie

 

1.3.

SWPBS: omgaan met gedragsproblemen in het basisonderwijs

Sui Lin Goei, Margreet van Oudheusden, Reinder Blok, Monique Nelen, Charissa Roozeboom en Bob Schoorel , Windesheim

G1.16

 

1.4.

De rol van de SWPBS coördinator.

Mariette Haasen, Fontys OSO.

Presentatie

 

1.5.

Participatie van ouders op groen, geel en rood: meer van hetzelfde of toch weer anders?

Trees Das, Fontys OSO; Erica de Bruïne, Windesheim.

Presentatie

 

1.6.

Goed gedrag belonen?!

Marjan van de Goor, Havo Notre Dame des Anges.

 

Presentatie

 

1.7.

Wie heeft ondersteuning nodig, de leerling of de leraar?

José Wichers-Bots, Fontys OSO.

Presentatie

 

1.8.

PBS op groen, geel en rood niveau in onze cluster IV school.

Brit Slotboom, de Leidse buitenschool cluster  IV.

Presentatie

 

1.9.

 

Opbrengst gericht werken aan borging van SWPBS binnen de school.

Monique Baard, Pica Pedia kenniscentrum SWPBS en Marijke Roos, directeur PBS sboschool

G2.05

 

1.10.

'SWPBS moet je (leren door) doen!'

Joke Kamstra, Fontys OSO.

G2.01

 

workshopronde 2: 13.15 – 14.30 uur

 

2.1.

Werkmodel SWPBS-data voor besluitvorming in PBS-team.

Anita Blonk, Fontys OSO.

G1.15

 

2.2

Gedragsanalyse t.b.v. rode interventies.

Margreet van Oudheusden , Windesheim; José Wichers-Bots, Fontys OSO.

G1.17

 

2.3

Hoe binden en boeien wij de leerlingen?

Anke Verharen; Saskia Ceulemans, Flexcollege rebound.

F2.40

 

 

2.4

EUROPBS: SWPBS in Europa.

Sui Lin Goei, Reinder Blok - Windesheim; Tirza Bosma, Berber Klein, Jules Groot, Noraly Snel  - Vrije Universiteit Amsterdam.

G1.16

 

2.5

Gewenst gedrag voor leerlingen én collega’s  (VO).

Chris van de Wiel, Kandinsky college.

G2.05

 

2.6

De scholenpoli: hoe werken bij samen met de zorg bij gele en rode interventies?

Margreet Schermer, De Bascule speciale onderwijszorg

Presentatie

 

2.7

Interventies op het gele en rode niveau ‘PBS-proof’ maken.

Emilie van Leeuwen, PI research.

G2.06

 

2.8

Managing PBS; gedeeld eigenaarschap of het feestje van de directeur?

Machiel van Laar, Hannelore Veltman, KPC.

Presentatie

 

2.10

De betekenis en waarde van  het Zelf Beoordelings Onderzoek (ZBO).

 Chris van Ommeren, Fontys OSO.

Presentatie

 

2.11

Intervisie mogelijkheid tav SWPBS in het SO.

Monique Nelen, Windesheim.

G2.01

 

workshopronde 3: 14.45 – 16.00 uur

 

3.1

Borging van PBS.

Gonnie Albrecht, PI-research, kenniscentrum SWPBS NL

Presentatie

 

3.2.

Cyclisch en opbrengstgericht omgaan met gedragsdata.

Berry Bakker, OBS Harlekijn.

Presentatie

 

3.3.

Data verzamelen, verwerken en interpreteren.

Chris van Ommeren, Fontys OSO

 

Presentatie

 

3.4.

Verwacht het van de leerlingen, hoe een kids-team bijdraagt aan Positive Behavior.

Ingrid Paalman, Windesheim.

Presentatie

 

3.5.

SWPBS: gedragsvraagstukken in het MBO.

Bob Schoorel, Windesheim

G2.14

 

3.6.

De SET: Schoolbrede Evaluatie Toets. Instrument kwaliteitsevaluatie SWPBS voor scholen: van groen naar geel.

Ella van Bergen, REC Vierland; Monique Nelen, Windesheim.

Presentatie

 

3.7

School-Wide Positive Behaviour Support en de ‘sense of self-efficacy’ van leraren.

Noraly Snel, Thirza Bosma en Sui Lin Goei, Vrije Universiteit Amsterdam.

G1.16

 

3.8.

Gedrag en leren; twee kanten van dezelfde medaille; hoe SWPBS , een goed klassenmanagement en taakspel bijdragen aan positief gedrag en betere leerprestaties.

 Janneke Eustacia-Brinkman, Hogeschool Utrecht / SVO.

Presentatie

 

3.9.

Intervisiemogelijkheid tav SWPBS in het VO.

Simon Baars, Diamantcollege

G2.01

 

Masterclass

Nieuws

SWPBS-NL is officieel erkend, en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om eenvirtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie http://www.praktikon.nl/diensten-en-specialismen/swis/

 

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl)

19-02-2014
SWPBS: Uitgave voor het VO 

SWPBS: Uitgave voor het VO

04-02-2014
Onderzoeksverslag ITS 

Klik hier voor het onderzoeksverslag

26-11-2013
ASS-jeblieft, Een onderzoek in de gangen van de school voor Zeer Moeilijk Lerenden.

26-09-2013

Meer scholen richten zich op gedrag van leerling.pdf

27-09
Mariette Haasen projectleider Centrum Gedrag en SWPBS van Fontys