Filmbeelden

Coming up events

Op 11 oktober vind de SWPBS experiende op het Kandinsky College in Nijmegen plaats. Deze Experience is bedoeld voor scholen die interesse hebben in SWPBS en willen zien hoe SWPBS op school geïmplementeerd kan worden.

Masterclass van Scott Ross op donderdag 10 november 2016moet vermeld worden bij up coming events.http://www.swpbsconferentie.nl

8e SWPBS conferentie in Utrecht op 11 november 2016 metkeynote speaker Scott Ross

The 14 th International Conference onPositive Behavior Support  Denver Colorado, March 1-4, 2017https://new.apbs.org/conference

Welkom bij Fontys OSO SWPBS!

SWPBS 2013

Keynote

Overzicht workshoprondes

workshopronde 1: 11.15 –12.30 uur1.1.

Meten is weten met de schoolbrede Evaluatietoets (SET)

Ella van Bergen, REC Vierland en MoniqueNelen, Windesheim

Presentatie


1.2.

Ondersteuningsstructuren op een SWPBS-school

José Wichers-Bots, Fontys OSO

Presentatie


1.3.

SWPBS in Drenthe:ervaringen op 35 scholen!

Marleen van Aggelen, PIONN en Inge Reijnders, Yorneo

Presentatie


1.4.

Een waarderende kijk op de leerling: praktijkverhaal van een Vlaamse schoolover SWPBS

Gilbert Deketelaere, Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem (B)

Presentatie            

1.5.

Gebruik van SDQ-L als toegevoegde waarde binnen SWPBS

Martine Buist-Bouwman, PIONN en Iemke Knevelbaard, Yorneo

 


1.6.

Cyclisch en opbrengstgericht omgaan met gedragsdata

Berry Bakker,OBS Harlekijn

 


1.7.

Van idee tot uitvoering: leiding geven aan het invoeren van PBS

Yolande Ulenaers en Wil Boezen, Kandinsky College
 

Presentatie

1.8.

Welbevinden van leerlingen vergroten in het VO;screening op groen; begeleiding op geel?

Trees Das,Fontys OSO
 

Presentatie

1.9.Samenwerking met de zorg: invulling op geel/rood

Janne van Gelein Vitringa en Judy Broer,de Bascule Speciale Onderwijszorg

Presentatie1.10.

Teacher  behavior in the Classroom

Terry Scott

Presentatie

 

 

1.11.

Ervaringen gedurende 2 jaar SWPBS op de Weidebloem

Marjan Tijsma en Wim van Dijken,Weidebloem en Marleen van Meurs en Lotte Bos, Yorneo

 

workshopronde 2: 13.15 – 14.30 uur2.1.

De 10 belangrijkste zaken die ieder schoolteam over gedrag moet weten

Mariette Haassen, Fontys OSO

Presentatie

2.2

Taakspel binnen PBS

Barbara Janssens, Yvette Laman, Monique Berkheij, AED Leiden

Presentatie    

2.3

Data-instrumenten voor SWPBS in Nederland

Anita Blonk, Windesheim

              


           

2.4

APBS European PBS Network: Dialoog Sessie

Sui Lin Goei,Windesheim

           

2.5

SWPBS: schoolbreed leren vanen met elkaar – het implementatieproces

Joke Kamstra, Fontys OSO, Windesheim OSO

           

           

2.6

Wat leraren moeten weten van gedrag

Anco van Moolenbroek, De Passie Utrecht

Presentatie

           

2.7

Passend onderwijs dankzij het systematisch monitoren van moeilijke onderwijssituaties

José Wichers, Fontys OSO

Presentatie2.8

Training op maat voor alle personeelsleden VO op basis van data

Chris van de Wiel en Dorothé Hazenberg, Kandinsky college

Presentatie


2.9

Pesten: voorkomen is beter dan genezen

Monique Baard, Pica Pedia Support


           

2.10

Filmfestival

Trees Das, Fontys OSO

           

           

2.11

SWPBS: schoolbreed leren vanen met elkaar – het implementatieproces

Joop Stas, OBS de Meander Amersfoort

Presentatie 

workshopronde 3: 14.45 – 16.00 uur3.1

Minder zorgleerlingen doorleerlingen met ASS? De Bijsluiter en de SchoolBijsluiter

Leovan ’t Spijker, De Goudse Waarden

Presentatie

3.2.

Gedragsanalyse t.b.v. rode interventies

Monique Nelen, EPBIS Windesheim

Presentatie
           

3.3.

PBS in het cluster 4 onderwijs

Ed Weltevrede, REC Vierland      
   


           

3.4.

Praktijkervaringimplementatie PBS in VO-school

Roland Winterberg, Corderius College Amersfoort en Marella Berns, PBS manager 

 3.5.

Mooie data: de PBS enquête voor ouders

Manfred Postma, REC Vierland
           

           

3.6.

“Groene stroom of wat je tochallemaal met groen kan doen”!

Angelina van der Kamp, Marjan de Wit, Ella van Meurs, Fontys OSO

Presentatie


3.7

Data-instrumenten voor SWPBS

Anita Blonk, Windesheim
           

          

3.8.

Positive Behavior Support in het VO: Corderius College en Groenhorst College           

Sui Lin Goei, Windesheim, Dik van Donselaar, Groenhorst College en Pim Kalkman, Corderiuscollege

 3.9.

Datagestuurd werken op de Ambelt Oosterenk

Jetske Bijker, de Ambelt
           

Presentatie

3.10.

PBS incidentendata met IRIS schoolklimaat

Sjoerd Boersma en Monique Baard, Irisschool
           

 
3.11.

Good practices en datatrendsop  het OPDC de Utrechtse School            

Sensel Lap, OPDC Utrechtse School en Emilie van Leeuwen, PI Research/kenniscentrum SWPBS Nederland
           

3.12.

Certificering: de waarde en uitdagingen van het werken met een kwaliteitssysteem

Gonnie Albrecht en Pien Koppers, PI Research

 

 Masterclass

Nieuws

SWPBS-NL is officieel erkend, en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om eenvirtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie http://www.praktikon.nl/diensten-en-specialismen/swis/

 

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl)

19-02-2014
SWPBS: Uitgave voor het VO 

SWPBS: Uitgave voor het VO

04-02-2014
Onderzoeksverslag ITS 

Klik hier voor het onderzoeksverslag

26-11-2013
ASS-jeblieft, Een onderzoek in de gangen van de school voor Zeer Moeilijk Lerenden.

26-09-2013

Meer scholen richten zich op gedrag van leerling.pdf

27-09
Mariette Haasen projectleider Centrum Gedrag en SWPBS van Fontys