Filmbeelden

Coming up events

Op 11 oktober vind de SWPBS experiende op het Kandinsky College in Nijmegen plaats. Deze Experience is bedoeld voor scholen die interesse hebben in SWPBS en willen zien hoe SWPBS op school geïmplementeerd kan worden.

Masterclass van Scott Ross op donderdag 10 november 2016moet vermeld worden bij up coming events.http://www.swpbsconferentie.nl

8e SWPBS conferentie in Utrecht op 11 november 2016 metkeynote speaker Scott Ross

The 14 th International Conference onPositive Behavior Support  Denver Colorado, March 1-4, 2017https://new.apbs.org/conference

Welkom bij Fontys OSO SWPBS!

Een coach van Fontys OSO op uw school

Een SWPBS-traject op school

Implementatie van de SWPBS-aanpak duurt 3 tot 5 jaar.  Fontys OSO levert gecertificeerde coaches die uw school ondersteunen bij de implementatie van SWPBS. De externe coach werkt mee aan:

 • Het creëren vandraagvlak voor de implementatie van SWPBS en het opbouwen van een gemeenschappelijke visie;
 • Het formeren en scholen  van een SWPBS-team;·       
 • Het ontwikkelen van een systeem van gedragsverwachtingen binnen de school;·       
 • Teamscholing;
  • Preventief optreden;
  • Het aanleren en monitoren van gedrag;
  • Het gebruik van positieve en corrigerende consequenties;
 • Het verzamelen en interpreteren van data;
 • Partnerschap met ouders en integratie met de zorg. 


SWPBS is effectief gebleken in het  PO, VO, MBO en SO, maar steeds blijkt weer dat iedere school zijn eigen cultuur met eigen leer- en ontwikkelingsvragen heeft.  De SWPBS coaches van Fontys OSO stemmen zich hierop af en zijn steeds gericht op de unieke ontwikkeling van elke school. 

Kosten van een schooltraject
Fase I:creëren van draagvlak:
EenSWPBS-traject start met een gedegen voorbereiding.  Er wordt een kosteloos eerste gesprek met een kleine delegatie (waaronder in ieder geval de directeur), georganiseerd .  Daarna volgt een tweede gesprek met een grotere delegatie.   Indien uit deze gesprekken blijkt dat 80% (ofmeer) van de aanwezigen enthousiast is, wordt besloten het team door middel van een workshop voor te lichten. Hierna wordt gepeild of het team voor meer dan 80% achter de aanpak staat. Pas dan wordt besloten tot invoering.   
Fase II: Het invoeren van SWPBS. De externe coach begeleid het SWPBS team bij de invoering. Voor een SWPBS-traject wordt een offerte op maat gemaakt.
Het basisarrangement van de PBS-coach bestaat uit:
1 dag of twee dagdelen scholing van het PBS-team
2 dagen of 4 dagdelen begeleiding van het team
10 keer begeleiden van het PBS-team,
gesprekken met de directie.

Daarnaast kunnen extra activiteiten worden ingehuurd, zoals:
Het verzorgen van een ouderavond.
Overleg met de keten.
Extra coaching van personeel.
Extra scholing van taakdragers (voorzitter, datamanager, notulant) uit het PBS-team.
Extra gesprekken met (bovenschoolse) directie. 

Nieuws

SWPBS-NL is officieel erkend, en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om eenvirtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie http://www.praktikon.nl/diensten-en-specialismen/swis/

 

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl)

19-02-2014
SWPBS: Uitgave voor het VO 

SWPBS: Uitgave voor het VO

04-02-2014
Onderzoeksverslag ITS 

Klik hier voor het onderzoeksverslag

26-11-2013
ASS-jeblieft, Een onderzoek in de gangen van de school voor Zeer Moeilijk Lerenden.

26-09-2013

Meer scholen richten zich op gedrag van leerling.pdf

27-09
Mariette Haasen projectleider Centrum Gedrag en SWPBS van Fontys