Filmbeelden

Coming up events

Op 11 oktober vind de SWPBS experiende op het Kandinsky College in Nijmegen plaats. Deze Experience is bedoeld voor scholen die interesse hebben in SWPBS en willen zien hoe SWPBS op school geïmplementeerd kan worden.

Masterclass van Scott Ross op donderdag 10 november 2016moet vermeld worden bij up coming events.http://www.swpbsconferentie.nl

8e SWPBS conferentie in Utrecht op 11 november 2016 metkeynote speaker Scott Ross

The 14 th International Conference onPositive Behavior Support  Denver Colorado, March 1-4, 2017https://new.apbs.org/conference

Welkom bij Fontys OSO SWPBS!

De coaches

 

 

Drs. Trees Das 

Als lid van het Lectoraat Evaluerend Handelen van Dr. Anita Blonk kreeg ik in 2010 de gelegenheid om met te scholen tot SWPBS-coach. Vandaaruit ben ik betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe aanpak op VO scholen. Ook ben ik verantwoordelijk voor een van de  Raak deelprojecten bij de Rebound van het Flex College.
Binnen Fontys OSO verzorg ik modules over gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, communicatie en onderzoek. Daarnaast begeleid ik studenten bij hun praktijk onderzoek.

 

 

Drs. Mariette Haasen 

is externe SWPBS coach op verschillende scholen in de regio Nijmegen. ‘Het is een uitdaging om op (grote) scholengemeenschappen leraren steeds effectiever te zien samenwerken aan gedragsvraagstukken, en het is prachtig als leerlingen daar zichtbaar van profiteren.’’
Mariette Haasen verzorgt binnen Fontys OSO gedragsmodulen en de practitioneropleidingen School Video Interactie Begeleiding.

 

        

 

Drs. Edith van Huijkelom, senior adviseur Fontys Fydes.

Wat mij vooral aanspreekt in PBS is dat er ingestoken wordt op een positieve en praktische aanpak van gedrag van kinderen, die bijvoorkeur door alle personeelsleden wordt ondersteund en nageleefd. De focus is niet op wat gaat er mis, maar meer op wat willen we met onze leerlingen bereiken? Welk gedrag willen we graag zien bij onze kinderen? En hoe pakken wedat samen aan? Wat werkt en hoe kunnen we daar meer van doen?

Als schoolpsycholoog  en onderwijsadviseur ben ik werkzaam in het basis en voortgezet onderwijs, zowel op het gebied van Schoolloopbegeleiding als Schoolorganisatie. Ik doe onderzoek bij kinderen met leer- en gedragsproblemen, verzorg spreekuren en consultaties op scholen. Daarnaast benik betrokken bij de implementatie van veranderingsprocessen, zoals passendonderwijs en handelingsgericht werken. Ik coach leerkrachten en leid mensen optot coach. Binnen Fontys OSO ben ik als docent betrokken bij modules over gedrag.
 

 

Mw. Angeline van der Kamp MA,

hogeschooldocent en consultant bij Fontys OSO, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.
Voor SWPBS is Angeline werkzaam als externe coach op VO scholen in regio Arnhem en Nijmegen en verzorgt diverse modules binnen het cursustraject PBS en de Master SEN. Naast deze werkzaamheden voor SWPBS ligt haar expertise vooral binnen de domeinen schoolontwikkeling, begeleiden en gedrag. Daarvoor begeleidt zij diverse modules binnen de Master SEN en maatwerktrajecten binnen schoolontwikkelingsprocessen op onderwijslocaties.

 

 

Elle van Meurs MA

Opleider MSEN en lerarenopleiding; Onderwijsadviseur; SWPBS-coach

Zij begeleidt scholen bij de ontwikkeling van SWPBS en zoekt samen met de school binnen de uitgangspunten van SWPBS naar de schooleigen aanpak. Haar kracht is begeleiding van het proces met behoud van resultaat. “Ik geniet ervan als docenten, schoolleiding en leerlingen elkaar horen en gebruik maken van hun talenten in het veranderingsproces!”

Naast haar werkzaamheden als externe SWPBS-coach, begeleidt zij studenten en geeft modules binnen MSEN, geeft de minor Speciale Zorg 12+ aan de lerarenopleiding en verzorgt maatwerktrajecten op scholen.

 

 
Yvonne Souisa-Vlam MSc

Is betrokken bij de ontwikkelingen rond SWPBS als PBS-coach op scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. “Het is boeiend om samen met teams, schoolbreed en vanuit gedeelde waarden te werken aan een veilig en positief schoolklimaat”.
Met de komst van passend onderwijs kan PBS een mooi antwoord zijn op gedragsvraagstukken en de handelingsverlegenheid van leerkrachten en docenten doen afnemen. De van oorsprong Amerikaanse aanpak voor gedrag blijkt bewezen effectief en steeds meer scholen in Europa en ook in Nederland starten met het invoeren van PBS.

Binnen Fontys OSO begeleidt Yvonne scholen op het gebied van integrale schoolontwikkeling zoals het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Binnen de Master Special Educational Needs (M SEN) verzorgt Yvonne modules rond verandermanagement, passend onderwijs en  onderwijsontwikkelingen.

 


 

José Wichers-Bots

Centraal in mijn werk staat nieuwe ontwikkelingen op gang brengen door het tot stand brengen van verbinding tussen alle betrokkenen. Als docent bij Fontys OSO vind ik dan ook het begeleiden van praktijkgericht onderzoek een geweldig uitdagende taak. Ik doe zelf ook samen met de afdelingen Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie van de Radboud Universiteit onderzoek in het Voortgezet Onderwijs. Mijn vraag is of kennis verzameld uit good practices bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis in het Voortgezet Onderwijs leidt tot preventieve interventies voor alle leerlingen op deze scholen. Het onderliggend gedachtegoed van dit onderzoek is het SchoolWide Positive Behaviour Support. Ik begeleid als extern gecertificeerd PBS - coach scholen voor (Speciaal) Voortgezet Onderwijs. Tevens geef ik les over Functionele Gedrag Analyses tbv. tier 3 PBS interventies, samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdzorg, Psychopathologie en Oplossingsgericht Werken en geef supervisie.

 

Drs Marjan de Wilt.

MSEN docente/Co Creator/IVP trainer.
Werkt als externe PBD Coach in de regio Rotterdam. “ Het mooiste is leerlingen mede eigenaar en ambassadeur te laten worden”.
Zij begeleidt daarnaast teams in ontwikkeling en zij verzorgt modules rond gedrag.

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Nieuws

SWPBS-NL is officieel erkend, en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om eenvirtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie http://www.praktikon.nl/diensten-en-specialismen/swis/

 

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl)

19-02-2014
SWPBS: Uitgave voor het VO 

SWPBS: Uitgave voor het VO

04-02-2014
Onderzoeksverslag ITS 

Klik hier voor het onderzoeksverslag

26-11-2013
ASS-jeblieft, Een onderzoek in de gangen van de school voor Zeer Moeilijk Lerenden.

26-09-2013

Meer scholen richten zich op gedrag van leerling.pdf

27-09
Mariette Haasen projectleider Centrum Gedrag en SWPBS van Fontys