Filmbeelden

Coming up events

Op 11 oktober vind de SWPBS experiende op het Kandinsky College in Nijmegen plaats. Deze Experience is bedoeld voor scholen die interesse hebben in SWPBS en willen zien hoe SWPBS op school geïmplementeerd kan worden.

Masterclass van Scott Ross op donderdag 10 november 2016moet vermeld worden bij up coming events.http://www.swpbsconferentie.nl

8e SWPBS conferentie in Utrecht op 11 november 2016 metkeynote speaker Scott Ross

The 14 th International Conference onPositive Behavior Support  Denver Colorado, March 1-4, 2017https://new.apbs.org/conference

Welkom bij Fontys OSO SWPBS!

Nieuws

ASS-jeblieft, Een onderzoek in de gangen van de school voor Zeer Moeilijk Lerenden.

by SuperUser Account on dinsdag 26 november 2013 4:28
De SWPBS onderzoeksprijs is afgelopen vrijdag op de 5eSWPBS conferentie uitgereikt aan Erna Lucassen. Zij heeft op haar cluster 3school de volgende vraag onderzocht: “Hoe kan ik samen met het team hetpedagogisch klimaat op de SO-gangen voor de (ASS-)leerlingen veiliger makenmiddels het SWPBS-gedachtengoed?”
Erna start in haar onderzoek na de theoretische verantwoording met hetverkennen van de praktijksituatie. Zij bevraagt in haar voormetingleerkrachten, observeert in de gangen, bespreekt de resultaten met een focusgroep en voert reflectiegesprekken met leerlingen met ASS aan de hand vanbeeldopnamen van het gedrag in de gang. Op grond hiervan concludeert zij dat deregels niet eenduidig zijn en de vertaalslag van de bestaande regels(gedragsverwachtingen in SWPBS taal) naar de gangen ontbreekt. Vervolgensontwikkelde zij een schoolbrede (groene ) interventie niet alleen voor deleerlingen met ASS, maar voor alle leerlingen. Er werden met het team driegedragsverwachtingen vastgesteld en gevisualiseerd. Vervolgens werden op eenpositieve manier deze gedragsverwachtingen aan de leerlingen aangeleerd. Uit denameting blijkt dat leerkrachten eenduidiger reageren en het klimaat alsveiliger wordt ervaren, er is een afname van het aantal incidenten.
De jury van de commissie Onderzoeksprijs SWPBS heeft de prijs toegekend omdatErna een logisch goed te volgen onderzoek heeft uitgevoerd waarbij goed gebruikgemaakt is van de theoretische uitgangspunten van SWPBS, vertaald naar de eigenschool context. Het SWPBS gedachtengoed komt goed tot zijn recht door het samenopstellen van gedragsverwachtingen, de wijze van invoering, de gedragslessen enevaluatie met alle betrokkenen. Bovendien zijn er ook nog enkeleorganisatorische maatregelen genomen door meer toezicht voor aanvang van de lesen wijzigingen rond de kapstokken. De rol van de leraar is sterk neergezet, alshet gaat om de bijdrage die zij leveren aan het behalen van succes door deleerlingen! Ook had de jury waardering hoe, in het onderzoek, leerlingen betrokkenzijn door eigen beeldmateriaal systematisch te evalueren

Blogs Parent Separator Nieuws
Author

Nieuws

SWPBS-NL is officieel erkend, en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om eenvirtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie http://www.praktikon.nl/diensten-en-specialismen/swis/

 

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl)

19-02-2014
SWPBS: Uitgave voor het VO 

SWPBS: Uitgave voor het VO

04-02-2014
Onderzoeksverslag ITS 

Klik hier voor het onderzoeksverslag

26-11-2013
ASS-jeblieft, Een onderzoek in de gangen van de school voor Zeer Moeilijk Lerenden.

26-09-2013

Meer scholen richten zich op gedrag van leerling.pdf

27-09
Mariette Haasen projectleider Centrum Gedrag en SWPBS van Fontys