Filmbeelden

Coming up events

Op 11 oktober vind de SWPBS experiende op het Kandinsky College in Nijmegen plaats. Deze Experience is bedoeld voor scholen die interesse hebben in SWPBS en willen zien hoe SWPBS op school geïmplementeerd kan worden.

Masterclass van Scott Ross op donderdag 10 november 2016moet vermeld worden bij up coming events.http://www.swpbsconferentie.nl

8e SWPBS conferentie in Utrecht op 11 november 2016 metkeynote speaker Scott Ross

The 14 th International Conference onPositive Behavior Support  Denver Colorado, March 1-4, 2017https://new.apbs.org/conference

Welkom bij Fontys OSO SWPBS!

RAAK publiek project

In het RAAK project “Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het voortgezet Onderwijs” (2009- 2013) stond het preventief leren omgaan met gedragsvraagstukken in het Voortgezet Onderwijs centraal.


Teams van drie scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nijmegen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal interventies en methodieken binnen het raamwerk van SWPBS om schoolbreed gedragsvraagstukken aan te kunnen pakken en mede in het kader van Passend Onderwijs, schooluitval te kunnen voorkomen. Schoolteams onderzochten de mogelijkheden om vraagstukken rondom het omgaan met leerlingen met allerhande gedragsproblemen, schoolbreed aan te pakken en daarmee tevens invulling te geven aan de ondersteuningsplicht. De schoolbrede aanpak uit zich in het pedagogisch klimaat van de school doordat het team oplossingsgericht, in gezamenlijkheid handelt vanuit gezamenlijk geformuleerde waarden en verwachtingen, datagestuurd werkt en expliciet gewenst gedrag aanleert en oefent, waarbij systematisch samengewerkt wordt met ouders en jeugdzorg.


Het RAAK project –dat gerealiseerd is in de samenwerking tussen Fontys, REC Vierland-Zuid, een drietal Nijmeegse VO-scholen met 164 docenten, 58 overige medewerkers en 15 leidinggevenden en het overkoepelende Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen – had  de volgende doelstelling:


In de periode van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013 een aanpak van gedragsvraagstukken binnen de drie scholen te ontwikkelen, passend bij de eigen vragen van de scholen met als doel om de leermogelijkheden binnen de scholen te vergroten en tot minder schooluitval te komen.


De ontwikkelde interventies, de implementatietrajecten en verdere good practices die dit RAAK-project heeft voortgebracht zijn gebundeld in het boek SWPBS: Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het voortgezet onderwijs, preventief werken aan een positief schoolklimaat (2014), samengesteld onder redactie van Anita Blonk, Trees Das, Mariette Haasen, Hanneke Hoetmer en José Wichers-Bots en uitgegeven bij SWP,  Amsterdam. ISBN 978 90 8850 480 8.


De scholen hebben de volgende thema’s uitgewerkt: de waarden als fundament, PBS lessen, een positieve benadering van leerlingen, sturen op data, coachen van teamleden. Elk deel van het boek bevat naast voorbeelden uit de praktijk een theoretische inleiding, interviews met teamleden en verwerkingsopdrachten.


Op deze website vindt u aanvullende videomaterialen, werkbladen en formats. We hopen daarmee SWPBS voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken. In het boek wordt met  hiernaar verwezen.

Nieuws

SWPBS-NL is officieel erkend, en Trees Das vertegenwoordigt Fontys op nationaal en internationaal niveau

SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).
SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-,klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte,betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er opschool gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten enevalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies. 

Meer weten over SWIS Suite?
Klik hier om eenvirtuele indruk te krijgen van SWIS Suite of bezoek de website voor meer informatie http://www.praktikon.nl/diensten-en-specialismen/swis/

 

De erkenningscommissie van de databankeffectieve jeugdinterventies heeft vastgesteld dat SWPBS is erkend als goedonderbouwd. Concreet betekent dit dat SWPBS, zoals beschreven vanuit het landelijke Kenniscentrum SWPBS Nederland, zal worden opgenomen in:
• De databank effectieve jeugdinterventies van het NJI (www.nji.nl)
• De database van het loket gezondleven van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl)

19-02-2014
SWPBS: Uitgave voor het VO 

SWPBS: Uitgave voor het VO

04-02-2014
Onderzoeksverslag ITS 

Klik hier voor het onderzoeksverslag

26-11-2013
ASS-jeblieft, Een onderzoek in de gangen van de school voor Zeer Moeilijk Lerenden.

26-09-2013

Meer scholen richten zich op gedrag van leerling.pdf

27-09
Mariette Haasen projectleider Centrum Gedrag en SWPBS van Fontys